Accreditatiestelsel 3.0

04 juni t/m 4 juni 2015 Universiteit Utrecht (Uithof)

Donderdag 4 juni is Stefan van Galen van de NVAO te gast bij de Werkgroep Kwaliteitszorg en Accreditatie (KwaAcc). Hij zal met ons ingaan op vragen rond de ontwikkeling en introductie van accreditatiestelsel 3.0. De vragen zijn gegroepeerd rond een drietal hoofdthema’s:
1. verwachtingen en bedoelingen van accreditatiestelsel 3.0
2. beoordelingskaders en de omgang daarmee in de praktijk
3. interne voorbereidingen op accreditatie bij instellingen en opleidingenDeze hoofdthema’s worden besproken met praktische inbreng van de deelnemers en aan de hand van concrete voorbeelden.De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en start om 13.30. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni bij Hans Romkema (j.h.romkema@utwente.nl) of Johanneke Braaksma (j.braaksma@oo.ru.nl). Zij kunnen ook nadere informatie geven over de bijeenkomst.

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.