Bijeenkomst netwerk O&O

12 november t/m 23 november 2013 Vredenburg Utrecht

Examinering in het hbo

Gast bij dit thema is Daan Andriessen.  Daan Andriessen is lector aan de Hogeschool Utrecht en voorzitter van de landelijke expertgroep die in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’ een protocol opstelt voor toetsing  van  “kern”-werkstukken. Hieronder worden verstaan verschillende vormen van toetsing van (delen van) het beroepshandelen zoals: eindwerkstukken, scripties, stageverslagen, ontwikkeling prototypes, kunstwerken, voorstellingen etc.

Daan houdt een inleiding over het thema en vervolgens gaan we in de vorm van een kenniscafe aan de slag met het onderwerp.

Opgave vooraf is nodig bij j.m.k.schouten-groenenboom@hr.nl

De bijeenkomst staat open voor leden van hogescholen vanwege de uitwisseling binnen deze wereld

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.