EHON studiemiddag Docent professionalisering

28 juni 2013 De Poort van Kleef in Utrecht

EHON-studiemiddag Docentprofessionalisering ná de basis

Tijd: 13.30  – 17.00 uur (inclusief  borrel)

De meeste docenten in het hoger onderwijs doen tegenwoordig iets aan didactische scholing: een cursus basisdidactiek, een basiskwalificatie onderwijs, losse cursussen. Een goede ontwikkeling. Sommigen krijgen de smaak te pakken en willen ná hun basisdidactiek meer leren over onderwijs. Ook instellingen willen graag die doorgaande ontwikkeling van het docentschap stimuleren. Universiteiten zijn bijvoorbeeld aan het nadenken over een seniorkwalificatie onderwijs (SKO).

Het thema voor deze studiemiddag is de vraag naar geschikte vormen van docentprofessionalisering ná de basis,  naar hoe deze docentontwikkeling te stimuleren en naar onze rol daarin als adviseurs en docententrainers.

De opzet van de studiemiddag is heel open: het grootste deel van de tijd is beschikbaar als ‘open space’. In die werkvorm heeft iedere aanwezige de gelegenheid om de voor haar/hem dringendste vragen of subthema’s (binnen het hoofdthema) naar voren te brengen en daar meedenkers bij te vragen.

Ter voorbereiding vragen we jullie om je vraag – voor zover je die graag aan de orde wilt stellen – voor 7 juni a.s. op te sturen naar info@ehon.nl   We zullen kijken of we op basis daarvan een inspirerende spreker kunnen uitnodigen.

Graag via onderstaand formulier of een e-mail naar info@ehon.nl aanmelden als je deel wilt nemen, deadline voor aanmelding is 20 juni! Deelname is gratis.

Tot dan!

Namens de voorbereidingsgroep,

Hetty Grunefeld

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.