Jaarvergadering EHON 2013

27 november 2013 TU Delft

Op woensdag 27 november worden de leden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de jaarvergadering van EHON. Deze is van 12.00 -13.30 inclusief lunch, vandaar graag vooraf aanmelden. De locatie is TU Delft, waar aansluitend een studiemiddag gehouden zal worden over o.a. MOOC’s. Zie voor details bericht hierover op de website.

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  1. Verslag van de jaarvergadering 2012 (vaststellen)
  2. Inhoudelijk jaarverslag van de activiteiten
  3. Financiën van de vereniging EHON Jaarrekening 2012Verslag kascommissie (volgt ter plekke) Begroting 2014, vaststelling contributie 2014
  4. Bestuurssamenstelling en verkiezing, termijn is 3 jaar
  5. Rondvraag en sluiting

Wij hopen zoveel mogelijk leden te verwelkomen!!

TU Delft Jaffalaan 9a, Onderwijs en studentzaken, zaal A 1.050 (melden bij de balie voor een toegangspasje)

Het EHON bestuur

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten.