Jaarvergadering EHON woensdag 10 december 2014

10 december t/m 10 december 2014 Cursus- en vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Jaarvergadering EHON (inclusief lunch), van 11.30 – 12.30 uur

Locatie: Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag jaarvergadering in 2013

4. Inhoudelijk jaarverslag van de activiteiten 2013

5. Pilot registratie docententrainers

6. Financiën van EHON

7. Bestuursverkiezing

8. Rondvraag en sluiting

De stukken zijn beschikbaar op een aparte pagina (alleen toegankelijke voor leden).

Aansluitend studiemiddag met lector scenarioplanning Albert Postma (Stenden Hogeschool) over de toekomst van Hoger Onderwijs en rol van EHON

Aanmelden voor de activiteit

Aanmelden voor de activiteit

Als EHON-lid kun je deelnemen aan deze activiteit. Log in of meld je aan als lid.