pageheader_collegezaal_03

Doe mee aan het EHON-Ontwikkelingstraject docentenopleiders

Op 3 november 2017 start het EHON-ontwikkelingstraject voor docentenopleiders in het Hoger Onderwijs. Op basis van de ervaringen van de eerdere uitvoeringen en evaluatie hiervan is besloten om het volgende aan te bieden:
1. Een ontwikkelingstraject bestaande uit inhoudelijke bijeenkomsten, intervisie en coaching, hierover meer in dit bericht
2 Een toets- en certificeringsprocedure (criteria, vorm van het portfolio en het bewijsmateriaal). Deze wordt uitgereikt en verder toegelicht tijdens de startbijeenkomst.

Doel en opzet

Het traject is bedoeld om samen met collega’s te reflecteren op je competenties als docentenopleider. Zo krijg je duidelijk welke competenties je beheerst en welke je nog verder wilt uitbouwen. Gedurende het traject werk je aan een portfolio.

Voor wie?
Docentenopleiders die in staat zijn de competenties onder verschillende condities tot z’n recht te laten komen, tenminste 2 jaar werkzaam zijn als docentenopleider en zijn ingezet in verschillende soorten trajecten/ trainingen en/of programma’s. Er kunnen maximaal 10 deelnemers meedoen. Daarna komen de belangstellenden op een wachtlijst.

Wat is het ontwikkelingstraject?
Het ontwikkelingstraject is gebaseerd op het competentieprofiel docentopleider EHON. Dit profiel is opgesteld door een werkgroep uit de Studiegroep Onderwijskundige Professionalsering (SOP) van EHON. Het traject is opgezet als een ontwikkelingstraject voor deze competenties en wordt afgesloten met een portfolio, waarin een reflectie op de eigen voorbeelden. Uiteindelijk leidt dit, na een toetsing, tot het EHON-certificaat voor docentenopleider in het hoger onderwijs.

Het traject bestaat uit vijf begeleide bijeenkomsten, een aantal onbegeleide intervisiebijeenkomsten van de deelnemers en een individueel coachgesprek. Het traject duurt ongeveer een studiejaar en leidt tot een portfolio docentenopleider EHON. De begeleiding is in handen van zeer ervaren collega’s die zelf hebben gewerkt aan een eigen portfolio en jullie kunnen begeleiden in de toepassing van de opgedane kennis.

Gedurende het traject zijn deelnemers onder meer bezig met het beschrijven/ aantonen van de voorbeelden in het portfolio en het expliciteren van de gemaakt keuzes. Hiermee onderbouw je dat je over de competenties van docentopleider beschikt.

Door de bijeenkomsten is het mogelijk te leren van collega’s die bij andere instellingen werkzaam zijn. De agenda van de bijeenkomsten wordt mede bepaald door de ervaring en de vragen van de deelnemers. Daardoor is flexibiliteit en de aansluiting met de dagelijkse praktijk mogelijk. Door deze opzet wordt ook recht gedaan aan de diversiteit van het werkveld én de opleidingsactiviteiten van de verschillende instellingen.

Het portfolio wordt na afloop van het traject beoordeeld door onafhankelijke, ervaren beoordelaars.

Hoe doe ik mee?
Omdat de EHON registratie een kostendekkende activiteit is zal er een vergoeding van €975,- per deelnemer worden gevraagd. Toekomstige deelnemers kunnen zich nu opgeven bij registratiedocentenopleider@ehon.nl

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, op vrijdagen van 11:00-15:30 uur. Reserveer alvast de volgende data: