Van BKO naar SKO

Nu de streefcijfers voor de bko in veel instellingen gehaald lijken te zijn breekt in veel instellingen de discussie los welke procedures er gerealiseerd moeten worden om met personeelswisselingen om te gaan en belangrijker welke vervolgtrajecten er zijn of vorm gegeven moeten worden.

De instellingen die reeds een SKO hebben zoals de VU, UVA de EUR doen dit op geheel eigen wijze en bieden dit ook aan voor docenten/wp van andere instellingen.  Staf met een Senior kwalificatie is gepositioneerd tussen beleid en uitvoering, en houdt zich bezig met de invulling van bijv. Curriculum. De focus kan liggen op leiderschap, specialisering en/of onderwijsinnovatie.  In hoeverre ook een landelijke erkenning wordt gegeven aan elders behaalde certificaten is onduidelijk.  Evaluatieve studies naar de effectiviteit en resultaten van een SKO kwalificatie zijn bij mijn weten ook niet beschikbaar.

Dat werpt een aantal vragen op:

Wellicht dat velen van  jullie hier ideeën over hebben. We nodigen jullie hierbij uit om input te leveren voor een actief blog waarin deze discussie gevoerd kan worden op de EHON site.

We zijn reuze benieuwd?

Je blog kun je sturen naar Renate Klaassen: r.g.klaassen@tudelft.nl