Over EHON

Het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) is een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De vereniging staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als van hogescholen.

Contact

We staan open voor jullie feedback en berichten. Maar ook voor vragen of informatie kun je contact met ons opnemen.

Neem contact op

Vereniging voor wie?

Het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) is een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Leden zijn mensen die zich richten op o.a. onderwijs advies, onderzoek, beleid en meer.

Het vaknetwerk

Kennis en ervaring

U kunt de literatuur en de onderzoeken over dit onderwerp induiken. Maar misschien is er ergens in het land al iemand die hier veel van weet en die zijn of haar kennis daarover graag wil delen. Zou het niet mooi zijn als zo’n vraag kan worden uitgezet onder de vakgenoten? Via het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs bijvoorbeeld.

Meer kennis en ervaring

Missie

EHON bevordert niet alleen de kwaliteit van het hoger onderwijs, we leveren ook een bijdrage aan de professionalisering. Samen met een grote groep vakgenoten en experts wordt deze kennis en expertise gedeeld.

De missie

Organisatie

Minstens eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het beleid en de begroting van de vereniging worden vastgesteld en het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiële situatie op basis van een jaarverslag en een jaarrekening.

Lees verder

Werkgroepen

Werkgroepen moeten leiden tot beter hoger onderwijs. Leden kunnen ook zelf een werkgroep opzetten. De werkgroepen die al geruime tijd actief zijn, zijn de KwaAcc (studiegroep Kwaliteitszorg en Accreditatie) en de SOP (Studiegroep Onderwijskundige Professionalisering).

De werkgroepen