Organisatie

Minstens eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het beleid en de begroting van de vereniging worden vastgesteld en het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiële situatie op basis van een jaarverslag en een jaarrekening.

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 5 personen. De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:

Contact

Secretaris Els van Zijl

Telefoon: 06-10 58 35 32
E-mail: info@ehon.nl

KvK- Nummer: 300277896
IBAN: NL04 INGB 0005180912