Vereniging voor wie?

Het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) is een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De vereniging staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als van hogescholen.

Het EHON is er voor iedereen die met hart en ziel werkt aan de verbetering van het hoger onderwijs en die op zoek is naar vakbroeders en –zusters. Het EHON is een vaknetwerk voor mensen die zich hier beroepsmatig op richten: