Werkgroepen

Werkgroepen moeten leiden tot beter hoger onderwijs. Leden kunnen ook zelf een werkgroep opzetten. De werkgroepen die al geruime tijd actief zijn, zijn de KwaAcc (studiegroep Kwaliteitszorg en Accreditatie) en de SOP (Studiegroep Onderwijskundige Professionalisering).

Studiegroep Onderwijskundige Professionalisering

Deze studiegroep richt zich vooral op de didactische training van docenten in het hoger onderwijs. De groep komt twee maal per jaar bij elkaar (waarvan één keer gedurende twee dagen) en bespreekt dan ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in trainingen voor docenten.

Meer SOP

Kwaliteitszorg & accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie zijn voor de universiteiten en hogescholen een actueel thema, waarover veel vragen worden gesteld aan onderwijskundig adviseurs. Om te bevorderen dat we als onderwijskundig adviseurs niet steeds het wiel opnieuw uitvinden is in 2004 de studiegroep Kwaliteitszorg en Accreditatie (afgekort KwaAcc) gestart. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar. Recente thema’s: de instellingsaccreditatie en maatregelen ter verbetering van het rendement van opleidingen.

Meer over KwaAcc

Werkgroep universitaire onderwijscentra (WUO)

Deze werkgroep bestaat uit (vaste) vertegenwoordigers van de universitaire onderwijskundige centra, die vier keer per jaar bij elkaar komen. Gespreksonderwerpen zijn lopende zaken en nieuwe thema's in het universitaire onderwijs, zoals de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO), Kwaliteitszorg en Open Source Onderwijs.

Lees verder