OvO Magazine

Onderzoek van Onderwijs

Het tijdschrift is gericht op het hoger onderwijs en biedt relevante artikelen op het gebied van onderwijskundig onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie. Het is een platform van docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijsadviseurs voor vernieuwing van het hoger onderwijs en delen met anderen.

Artikel uit OvO digitaal voor leden

22 oktober 2014

Binnenkort zijn artikelen uit OvO zichtbaar voor leden van EHON. Na een bepaalde tijd worden deze artikelen ook zichtbaar voor niet-leden. Op die manier bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn artikelen uit OvO nu ook digitaal beschikbaar op onze website.

Samenvatting