Werkgroepen

Kwaliteitszorg & accreditatie

logo-kwaac-rgb

Kwaliteitszorg en accreditatie zijn voor de universiteiten en hogescholen thema’s die voortdurend hoog op de agenda staan en tot veel vragen leiden aan onderwijskundig adviseurs. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over de effectiviteit van het onderwijs en van docenten, de kwaliteit van toetsen en examineren, de instellingstoets en opleidingsaccreditaties en de vormgeving van een slanke maar effectieve interne kwaliteitszorg.

In het landelijk netwerk Kwaliteitszorg en Accreditatie (KwaAcc) komen sinds 2004 ongeveer vier keer per jaar onderwijsadviseurs samen om ervaringen en best practices uit te wisselen en (landelijke) ontwikkelingen pro-actief te volgen. Dit gebeurt steeds aan de hand van een thema. Zo kwamen recentelijk aan de orde de verhoging van het opleidingsrendement en de borging van de kwaliteit van toetsen. Najaar 2014 vond met medewerking van de onderwijsinspectie een bijeenkomst plaats over examencommissies. Op 4 juni 2015 was de NVAO te gast zijn als het gaat over accreditatiestelsel 3.0. Woensdag 2 december 2015 gaat de Kwaac-bijeenkomst over de positie en functie van opleidingscommissies.

De organisatie is in handen van twee contactpersonen die zorgen voor een actuele ledenlijst, locaties en uitnodigingen. Van alle leden van het netwerk wordt verwacht dat zij af en toe een bijdrage leveren aan de inhoudelijke voorbereiding van thema’s.

Contactpersonen zijn Johanneke Braaksma (j.braaksma@oo.ru.nl) en Hélène Bartelds (bartelds@abd.eur.nl).

Aanmelden voor de werkgroep

Als EHON-lid kun je deelnemen aan deze werkgroep. Hiervoor moet je eerst inloggen.