Werkgroepen

HBO Onderwijs & ontwikkeling netwerk

Het landelijke netwerk O&O is een netwerk voor onderwijsadviseurs, projectcoördinatoren onderwijsontwikkeling, beleidsmedewerkers van onderwijsstafdiensten en voor onderwijskundigen in scholen of instituten werkzaam binnen het HBO. De formule van het netwerk is praktijkgericht en low profile. Het netwerk komt vijf keer per jaar  op een vrijdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur in Utrecht bij elkaar rond een actueel thema binnen hogescholen, meestal  ingeleid door een of meer inleiders.

Het doel van de inleidingen is: kennis delen door het uitwisselen van  praktijken, ervaringen en lessons learned uit de praktijk van  hogescholen. We sluiten altijd af met een ‘rondje halen en brengen’ – ‘wie kent iemand die…?’, ‘jullie zijn welkom bij onze conferentie zus…’, ‘kennen jullie website/publicatie zo…?’.

Namens het dagelijks bestuur,

Mieke Vossen (Hogeschool van Rotterdam)
Mieke Jaspers (Fontys Hogescholen)
Tineke Kingma (Hogeschool Windesheim)
Marianne Kok (Hogeschool van Amsterdam)
Reinder Smid (Hogeschool INHOLLAND)

Deelname kan alleen op uitnodiging.

Contactpersoon: Tineke Kingma

Aanmelden voor de werkgroep